Tekstforfatting

Hva ønsker du å formidle, og hva vil du oppnå?

Hva er rollen til teksten din?

Tekst er et godt verktøy for å pirre potensielle kunders nysgjerrighet og samtidig gi de det svaret de er ute etter. På forhånd er det viktig å kartlegge hvem du snakker til, og hva slags rolle teksten skal ha. Kanskje ønsker du å ha en jevnlig oppdatert blogg på nettsiden din, et nyhetsbrev eller en artikkel.

Med engasjerende innhold på alle plattformer når du frem til de riktige folkene. Med SEO-vennlig tekst når du også frem til Google. Vi vet hva som skal til for å få nettsiden din synlig på Google, samtidig som vi ivaretar den fremtoningen du selv ønsker.

Ved hjelp av skriveverksted med god dialog og brainstorming, får du en tekst du stolt kan pryde nettsiden din og andre kanaler med.