Grafisk design

Identitet, tillit & og tiltrekning.

Skap økt gjenkjennelseseffekt og nysgjerrighet med grafisk design!

Det ligger mye arbeid bak en sterk visuell identitet. Farger, former og uttrykk er hjørnesteiner som former det helhetlige uttrykket. En bra logo skal, etter vår mening, speile virksomheten og underbygge personligheten.

Det er viktig å ha en grafisk profil som ikke bare er gjennomtenkt, men også gjennomført. Den bør prege både intern og ekstern kommunikasjon, slik at den bidrar til identitet og lojalitet innad i bedriften.

Visuelle virkemidler kan være avgjørende for om mottakeren legger merke til nettopp din bedrift.

VinnVinn_Reklame_visuell_kommunikasjon_2