Branding

Logo, profilhåndbok og flyer.

  • Vinnvinn Reklame Visuell Kommunikasjon Branding Apollon Radgivning

Branding

Branding er viktig fordi det gir bedriften din en unik personlighet og skiller deg ut fra konkurrentene. Vi gir deg en konsistent visuell profil til bruk i alle kanaler, fra nettside til sosiale medier, slik at kunder enkelt kan gjenkjenne og koble deg til din merkevare.

Det er opp til deg hva du ønsker at logoen og profilen skal inneholde, mens vi sørger for å fremheve bedriftens verdier visuelt.

  • Vinnvinn Reklame Visuell Kommunikasjon Logo 67north Distillery

Logo

Visste du for at logoen er bærebjelken for hele profilen din?

En logo skal kommunisere eierskap, kvalitet og verdier. Den skal også ha en gjenkjennelseseffekt, og skape trygghetsfølelse hos eksisterende og potensielle kunder. Kort sagt skal den gjenspeile bedriften. 

Vi er opptatt av å finne kjernen i identiteten og merkevaren.

Når vi lager en logo, er det alltid med tanke på at den skal fungere som en rød tråd i all kommunikasjon og markedsføring. Sammen med deg finner vi identiteten og uttrykket du ønsker å formidle.

Profilmanual

Med en solid profilhåndbok i bunn, skaper du en troverdig og profesjonell fremtoning som igjen blir tydelig utad. Dette vil sikre deg en sterk og synlig tilstedeværelse i alle relevante kanaler, samt tydeliggjøre identiteten din og bidra til din merkevarebygging. 

Det er mye vi tar hensyn til i arbeidet med profilhåndboken din. 

Bedriftens visjoner, verdier, målgrupper, verbal identitet, typografi og fargepalett gir instruksjoner rundt hvordan man skal bruke elementene i merkevaren på en riktig og effektiv måte. Målet med en profilhåndbok er å opprettholde bedriftens identitet og integritet gjennom alle kanaler.

VinnVinn_Reklame_visuell_kommunikasjon_branding_flyer

Flyer

En flyer hjelper bedriften å kommunisere et budskap på en effektiv måte, samtidig som man konsekvent opprettholder merkevaren og tilbyr et visuelt attraktivt og profesjonelt produkt.

Vi lager unike design på flyers ved å blande typografi og grafiske elementer som tilpasses merkevaren og budskapet i flyeren.