SB1 Økonomipartner Nordmøre

En bransje i utvikling.

Annonsering / Foto / Grafisk / Video

VinnVinn_Reklame_Sarebank1_Okonomipartner_SoMe_annonser

For Sparebank 1 Økonomipartner Nordmøre har det hele tiden vært viktig å understreke at størrelsen på selskapet ikke har noen negativ konsekvens for lokale kunder. De ønsket å vise fordelene lokalt, og samtidig vise solid nok kompetanse mot større kunder.

Sammen med kunden la vi en plan for merkevarebygging og innholdsproduksjon med økt fokus på spesifikke tjenester som lønn og rådgivning.

Vi har produsert flere ulike videoer som vi igjen har brukt til kampanjer i sosiale medier som LinkedIn og Facebook. For å sikre at riktig fagterminologi var på plass og at innholdet appellerte til den riktige målgruppen, ble manus utarbeidet i samarbeid med kunden.

Vi har valgt å bruke teknikker som store kamerabevegelser og høyt tempo for å skape levende og moderne innhold for en bransje i utvikling.

Et sterkt samhold og stolthet blant ansatte ble et viktig fokusområde i dette samarbeidet. Dette gjenspeiles i våre videoproduksjoner, hvor kundens egne ansatte har bidratt som statister.

Vi har også utarbeidet grafiske annonser med godt gjennomtenkt annonsetekst for å fremheve kundens budskap og identitet.