Rosenborggården

Bygget alle i Trondheim har sett, men få vet hva som finnes på innsiden.

Branding / Foto / Grafisk / Nettbutikk / Print / Video

VinnVinn_Reklame_Rosenborggarden_foto_1

Mange kjenner nok til bygget som “Industribygget”. Den sentrale plasseringen gjør Rosenborggården til et trafikalt knutepunkt for både ansatte og besøkende, og de luftige og fine lokalene gjør det til en arbeidsplass man trives på.

VinnVinn_Reklame_Rosenborggarden_logo
VinnVinn_Reklame_Rosenborggarden_branding

Kunden hadde et ønske om å etablere Rosenborggården som et solid navn i Trondheim, slik at de igjen blir en attraktiv plass for nye leietakere. I vårt arbeid har vi hatt fokus på at dette er en bærekraftig aktør som leverer kvalitet og skaper tillit. For å underbygge dette har vi sett nøye på bedriftens tjenesteområde og brukt dette til å gjenspeile bedriftens identitet og formål.

VinnVinn_Reklame_Rosenborggarden_nettside
VinnVinn_Reklame_Rosenborggarden_foto_2
VinnVinn_Reklame_Rosenborggarden_foto_3

Det har vært veldig spennende å ta del i denne reisen, og det er ekstra gøy når vi ser at samarbeidet bærer frukter. 

VinnVinn_Reklame_Rosenborggarden_foto_4