Retura

Minidokumentar om gjenvinning

Video

Vinnvinn Reklame Retura

Fra 1. januar 2023 var alle bedrifter i Norge pålagt å separere matavfall fra restavfall. Informasjonen rundt dette har vært noe sparsom, og Retura så behovet for en informasjonskampanje rettet mot sine kunder for å forklare hensikten med denne endringen, ikke minst hva som er gevinsten med denne praksisen.

VinnVinn Reklame har jobbet med videoproduksjon for Retura ved flere anledninger de siste årene, og fikk i denne omgang ansvaret for å produsere en minidokumentar om gjenvinning av matavfall, samt en serie korte videoer til bruk i sosiale medier for å skape interesse rundt denne endringen.