Trondheim kommune

Områdeløft: Saupstad-Kolstad.

Branding / Foto / Nettside / Print / Video

VinnVinn_Reklame_Omradeloft_foto

Områdeløft Saupstad-Kolstad er et komplekst prosjekt med mange aktører som har pågått i hele åtte år. Prosjektet går ut på å utvikle både det fysiske området, lokalsamfunnet og tjenestene denne bydelen har å tilby.

Målet for utviklingsprogrammet var å skape en attraktiv og mangfoldig bydel i 2020, hvor både staten, fylket, kommunen og private aktører har bidratt til å nå dette målet.

Dette har vært en spennende reise for oss å være med på, og vi har fått æren av å vise frem hvordan bydelen har utviklet seg fra 2013 til 2020. Det har vært viktig å synliggjøre metodikken i arbeidet på en visuell, kort og informativ måte for å vekke interesse. Våre videoproduksjoner har vist seg å være et uvurderlig medium med mer folkelig appell enn for eksempel rapporter.

Målet med dette har vært dokumentasjon av, og historiefortelling om, hele prosjektet. En bieffekt av dette er at andre aktører kan finne inspirasjon eller nytte i innholdet vi har produsert.

Vi har også laget en nettside som har som hensikt å synliggjøre det brede tilbudet og områdesatsingen. Her har vi laget en kartintegrasjon og tidslinje med muligheten til å sortere de ulike tiltakene på målgrupper som barn, senior, idrett, kultur osv.

Nettsiden fungerer som en portal som viser bredden og mangfoldet i alle tiltak som er utført i prosjektperioden, og kan brukes som et oppslagsverk både av beboere og andre som er interessert i områdeløft. Det er en stor mengde foto og video tilgjengelig på alle disse sidene.