Norges Fiskarlag

Kort dokumentar om problemstillingen i havet

Video

Vinnvinn Reklame Norges Fiskarlag

Havet forsøples, og dette er svært synlig langs kysten av Norge, spesielt utsatt er skjærgården rundt Mausund, hvor avfall fra hele Atlanterhavet hoper seg opp.

Vi fikk i oppdrag av Norges Fiskarlag å produsere en kort informativ dokumentar som tar for seg denne problemstillingen. Den skulle løfte frem det arbeidet Fiskarlaget gjør for å øke bevisstheten blant sine medlemmer rundt problemstillingen, og skape gode holdninger rundt rutiner som forhindrer videre forsøpling.  

Videoen hadde premiere på Fiskarlagets landsmøte i januar 2024, og vi har i tillegg produsert en rekke kortversjoner for distribusjon i sosiale medier.