Mausund Feltstasjon

Jobber hver dag for en bærekraftig utvikling i havet. 

Branding / Foto / Nettside / Tekst / Video

Vinnvinn Reklame Mausund Feltstasjon Eider

Avfall fra hele Atlanterhavet legger seg langs norskekysten og er en stor trussel for livet både på land og i vann. Mausund Feltstasjon sanker hver måned tonnevis med søppel fra skjær og holmer utenfor Mausund i Trøndelag som tas med på land for videre håndtering.

Dette har derfor vært et av våre viktigste prosjekter. I arbeidet med ny logo, nettside og innhold var visjonen og budskapet til kunden ekstra viktig. Det skulle komme tydelig fram i både design og uttrykk, hvilket ble bakgrunnen for vårt arbeid. 

Vinnvinn Reklame Mausund Feltstasjon Eider Logo 2

Vi har beholdt bølgene fra den gamle logoen slik at den opprettholder gjenkjennelseseffekten.

Vinnvinn Reklame Mausund Feltstasjon Eider Logo Gammel
Vinnvinn Reklame Mausund Feltstasjon Eider Logo Ny

Nettsiden har fått et minimalistisk og moderne design med fokus på bilder. Bildene bidrar til å synliggjøre søppel og forurensing i havet og konsekvensene av dette. Fargepaletten er maritim, med blåfarger som representerer havet og beige som representerer sand.

Vinnvinn Reklame Mausund Feltstasjon Eider Nettside 1

Den store teksten understreker viktig innhold og øker lesbarheten for besøkende.

Vinnvinn Reklame Mausund Feltstasjon Eider Nettside 2

Vårt foto- og videoteam fikk være med arbeidslaget ute på tokt for å dokumentere innsatsen og har produsert en kort, effektiv og informativ video til bruk på nettsiden, i sosiale medier og direkte ut mot potensielle samarbeidspartnere.